ONYX Go plus

onyx go plus

ONYX Go Plus е ежемесечен абонамент, без договор за ONYX RIP.

Предлага двойно повече възможности  от ONYX Go lite. Най-подходящ за печатници с повече от един принтер, които искат по-голям контрол върху печата.

 • 4 Adobe PDF Print Engine RIPs for multiple file-handling
 • 1 Job Editor to edit and prepare files before printing
 • 2 printer permissions
 • Unlimited roll-to-roll cutter support
 • Production tools:
  • Swatch Books 2.0
  • Specialty ink support
  • Layout Tool
  • Bleed
  • Grommets
 • Color management tools:
  • Media Manager
  • DeviceLink+
  • ICC profiling
Scroll to top