Neolt XY Matic Trim

Моделът XYMatic Trim е автоматичен тример за изрязване от четерите страни на гъвкави материали. Тримера разполага със система за оптично подравняване и регулиране на скоростта, което го прави изключително подходящ да се интегрира във всяка работна среда.

Тримера разполага с няколко режещи глави, позволявайки едновременното изрязване от 4-те страни. Със своите сензори, тримера може да прочете режеще марки за по-точно подравняване. За по-голяма прецизност тримера позволява промяна на скоростта за изрязване, като максималната дебелина е до 0.5 мм за вертикално срязване и 1 мм за хоризонтален срез.

Neolt XY Matic Trim

Scroll to top