Neolt Sword

Neolt Sword е базова верисия на система за вертикално рязане. Тя е проектирана малки и средни производители и магазини. Предлага дебелина на рязане от 1 до 30 мм, на различни материали като картон, полиуретанови и синтетични филми и др.

Модели
SWORD 165 Q626
SWORD 210 Q626/210
SWORD 250 Q626/250
SWORD 310 Q626/310

Neolt Sword е базова верисия на система за вертикално рязане. Тя е проектирана малки и средни производители и магазини.

Scroll to top