Neolam Plus S 120C

Серията Neolam Plus е проектирана и произведена, така че да бъде адаптирана към широка гама от приложения за визуална комуникация и създаване на табели.

Благодарение на използване на пнвематична технология, ламинатора изисква намаляване на настройките на машината и време за подготовка, като не се изисква квалифициран персонал. В сравнение с ламинаторите с електрическо налягане, възможността за грешка се свежда до минимум. Наличността на версии на машината с горещи ролки с температура до 120°C дори увеличава областа на приложение.

Neolt Neolam Plus 120C

Scroll to top