HP Latex 375 Printer

HP Latex 375 Printer

Увеличете печалбите си чрез високо продуктивния принтер HP Latex 375! Произвеждайте/ Създавайте висококачествен печат  при производствени скорости! Печатайте върху текстил! Избягвайки времето за съхнене  издавате вашите поръчки в същия ден. Печатайте без прекъсване при по-ниска себестойност благодарение на 3- литровите касети!

Модели
HP Latex 375 Printer (V8N83A)

Достигайте до нови хоризонти във вътрешния печат, където солвента не може да достигне - благодарение на воднобазираните латексови мастила без мирис HP Latex Inks. Намалете себестойността на печат благодарение на 3 литровите касети с мастило. Спестете време - тъй като печата излиза напълно изсушен, готов за доставка, ламиниране или монтаж. Създавайте висококачествен печат за външна употреба със скорост на печат до 31 м²/час, благодарение на HP OMAS сензора и латексовия оптимайзер - HP Latex Optimizer. Принтера е изключително лесен за поддръжка - оператора може сам да подменя печатащите глави, мастилата и сервизната станция. Чрез приложението HP Mobile app можете в реално време да имате връзка с вашия принтер.

Scroll to top