Политика за поверителност и използване на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ТЕПЕДЕ-България ЕООД“ разбира, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Вашето доверие е изключително важно за нас. Затова винаги третираме личните Ви данни като поверителна информация, като се придържаме към законовите разпоредби за защита на личните данни и към настоящата политика за защита на личните данни.
Настоящата политика за защита на личните данни описва начина, по който „ТЕПЕДЕ-България ЕООД“ борави с лични данни в интернет, информацията, която събира и анализира от потребителите на интернет страницата на „ТЕПЕДЕ-България ЕООД“, и методите, по които използва, предава или обработва тази информация. Освен това политиката за защита на личните данни разглежда и въпроса как се използват „бисквитките“.

При отваряне на нашата интернет страница Вие получавате информация за използването на „бисквитки“ за аналитични цели. Следва препратка към политиката за защита на личните данни.

С използването на тази интернет страница Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и използвани по начина, описан в настоящата политика за защита на личните данни. Наред с това приемате, че „ТЕПЕДЕ-България ЕООД“ променя и актуализира настоящата политика за защита на личните данни редовно и по собствено усмотрение. В такива случаи актуалната версия на настоящата политика за защита на личните данни се публикуват на тази страница. Изменената политика за защита на личните данни се отнася само до данни, събирани след датата на влизането ѝ в сила. Препоръчваме Ви редовно да проверявате тази страница за актуална информация относно практиките ни за защита на личните данни. Ползването на нашите услуги след внасянето на изменения в общите условия за защита на личните данни означава, че приемате тези изменения.

Настоящата политика за защита на личните данни се отнасят за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни в търговски обект, по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се прилага от всички компании в рамките на нашата група (за повече информация, погледнете по долу раздел Кои сме ние?).

1. Кои сме ние?

Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид отделни и самостоятелни юридически лица, които са част от нашата група. Това включва следните компании:

• ТЕПЕДЕ- България ЕООД – София 1606, ул. 20 Април №11, ЕИК 041012561
• TEPEDE EDC s.r.o. – Slovakia, 831 03 Bratislava, Pluhová 10

Настоящият списък може да бъде допълван с нови юридически лица, които стават част от нашата група в бъдеще. Ако искате информация за това коя компания в рамките на нашата група обработва Вашите лични данни, моля, изпратете заявление за това към нас с електронно писмо на посочените по-долу в т.10 данни за контакт.

2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

• Информация, която споделяте с нас, като Вашите имена, пощенски адреси, телефонен номер, имейл адрес, банкова сметка, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;
• Информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме (включително какво сме Ви предоставили, къде и кога, каква сума сте заплатили за тях, начин, по който използвате нашите продукти и/или услуги и т.н.);
• Данни за вход в нашия уебсайт или система, достъпна за нашите настоящи или потенциални клиенти, включително Вашето потребителско име и избрана парола.
• Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате нашите услуги. Например, опитваме се да определим кой/кое от нашите уебсайтове или приложения използвате, кога и как;
• Ваши контакти и подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме;
• Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна.

3. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка?

В качеството си на Администратор на лични данни и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на данните декларираме, че можем да използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:

• За да Ви предоставим нашите продукти или услуги;
• За да обработим поръчката Ви;
• За да приемем плащане от Вас или за да Ви го възстановим, в случай че това се наложи;
• За да Ви осигурим персонализирано преживяване по време на Вашето пазаруване или по време на общуването Ви с нас;
• За да добавим точки към Вашия профил, в случай че сте постигнали предварително заложена цел;
• За да сме сигурни, че сте реален човек, както и да предотвратим евентуални измами;
• За да провеждаме маркетингови проучвания, било то чрез наши служители или чрез доказали се на пазара агенции за такива проучвания;
• За статистически нужди и анализи;
• За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;
• За да откриваме начини да подобрим нашите продукти и услуги;
• За да се свързваме с Вас във връзка с продукти или услуги, предоставяни от нас или от други компании;
• За да Ви изпращаме рекламни послания онлайн, по телефона или чрез печатни материали;
• За да осигурим сигурността на нашите служители;
• За да можем да отговорим по възможно най-добрия начин на Вашите въпроси и/или да разрешим всеки проблем, който бихте могли да имате във връзка с използването на нашите продукти и/или услуги.

Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:

• Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
• обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас;
• обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
• обработването е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или такива на друго физическо лице;
• обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни;
• обработването е необходимо за целите на наш легитимен/ законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни.

4. С кого можем да споделяме Вашите данни?
4.1. С компании от групата

Можем да споделяме Вашите данни (само в рамките на Вашето съгласие за това) с други компании от нашата група. Така ще можем да Ви осигурим първокласно обслужване. Компаниите, които са включени в нашата група, са:

• ТЕПЕДЕ- България ЕООД – София 1606, ул. 20 Април №11, ЕИК 041012561
• TEPEDE EDC s.r.o. – Slovakia, 831 03 Bratislava, Pluhová 10

4.2. С наши партньори и/или доставчици

Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга или която може да им помогне да Ви предоставят услугите си, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от маркетингова информация от нас и/или от наши партньори, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти и/или услуги в уебсайтове, които посещавате.

4.3. С наши партньори и/или доставчици

В случаите, в които участвате в партньорска програма или програма за лоялност, която ние управляваме, Вашите данни могат да бъдат споделяни с всички партньори в рамките на програмата, за които имаме Вашето съгласие. Правим това, за да могат тези партньори да Ви осигурят продуктите и/или услугите, които предлагат.

4.4. Други организации или личности:

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например:

• Ако обсъждаме продажба на целия или част от нашия бизнес, можем да споделим данни за Вас на потенциални купувачи – но само в обобщен вид, за да могат те да оценят потенциала на бизнеса;
• Ако претърпяваме реорганизация или компанията ни е продадена на друга организация, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да продължим да Ви осигуряваме съответните продукти и/или услуги;
• Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);
• Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри; или
• В отговор на изискване от страна на други физически лица (или техни представители), които се опитват да защитят законово регламентираните си права или правата на други физически лица или организации.

5. Международен трансфер на Вашите лични данни

Понякога, за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, можем да извършваме трансфер на Вашите лични данни към трета страна (друга от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън България, както и извън рамките на ЕС. Ако направим това, Вашите лични данни ще продължат да бъдат обект на защита спрямо действащото към момента законодателство. Прехвърлянето на данните Ви може да се осъществи въз основа на договор между нас и третата страна, по начин, одобрен от съответния регулаторен орган, както и по силата на външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. схемата за защита на личните данни US ‘Privacy Shield’).
6. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?
Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас информация за нашите специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас. В зависимост от Вашите изрично посочени предпочитания, можем да правим това по пощата, по имейл, по телефона (включително чрез текстово или визуално съобщение), онлайн, чрез социалните мрежи, известия в мобилни или други приложения или по друг електронно преносим начин.
В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:

• чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
• като ни изпратите имейл за отказ на order@tepede.bg

7. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

7.1. Достъп до и корекция на Вашите лични данни

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.
Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените по-долу контакти.

7.2. Право да изтрием личните Ви данни

• Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
• когато сте оттеглили своето съгласие;
• когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;
• когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
• когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

7.3. Право на преносимост на данните и право на жалба

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.
Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

7.4. Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас с електронно писмо на посочените по-долу в т.10 данни за контакт.

7.5. Право на възражение

Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените по-долу в т.10 данни за контакт с нас.

7.6. Ограничаване обработването на лични данни

Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им. В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

7.7. Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен.
Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 10 контакти.

8. За колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо.

9. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

• Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);
• Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;
• Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;
• Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

10. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

• По имейл: order@tepede.bg
• На телефон: +359 2 963 46 79 в работни дни

11. Промяна в политиката

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на {25.5.2018}.


 

Какво представлява „бисквитката“ (cookie)?

Бисквитката ("cookie") представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. „Бисквитката“ обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на „бисквитката“ и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер).

Видове "бисквитки"

По-долу са описани основните видове „бисквитки“, ползвани от уеб сайтовете:

• Сесийни „бисквитки“

Това са временни “бисквитки", които остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

• Постоянни „бисквитки“

Те остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от „продължителността на живот“ на отделната „бисквитка“). Постоянните „бисквитки“ се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).

• „Бисквитки“ на първата страна

Това са "бисквитки", поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки" на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

• „Бисквитки“ на третата страна

Това са "бисквитки", използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху „бисквитките“ на трети страни.

• „Бисквитките“ в този уебсайт и как да ги управляваме

В този уеб сайт ние използваме „бисквитки“, описани в таблицата по-долу, за да улесним ползването за потребителите на нашия уеб сайт. Имате право да се оттеглите от вече дадено съгласие с използването на тези „бисквитки“ по всяко време. Ако отстраните или откажете употребата на „бисквитки“ на този уеб сайт, функционалността на уеб сайта няма да се повлияе значително. Това обаче може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои функции на сайта могат да станат недостъпни. Освен това, деактивирането на "бисквитка" или категория „бисквитка“ няма да изтрие вече съществуваща „бисквитка“ от браузъра, така че това ще трябва да бъде направено отделно от Вашия собствен браузър. Моля вижте опцията „Помощ“ на Вашия интернет браузър.

Таблицата по-долу дава информация за „бисквитките“, част от които ползваме в този уеб сайт, включително как да ги деактивираме и произтичащото въздействие върху функционалността на уеб сайта. Ако се нуждаете от повече информация относно това как да управлявате даден тип „бисквитки“, включително как да ги контролирате или изтривате, моля посетете www.aboutcookies.org.

Видове „бизквитки“

„Бисквитките“ на Google Анализ са аналитични „бисквитки"/„бисквитки" за представянето, които ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват уеб сайта ни. Тези "бисквитки" могат да ни кажат как много от посетителите използват нашия уебсайт, времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на уеб сайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни.

Информацията, събрана от "бисквитките" на Google Анализ на нашия уеб сайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google.

За повече информация относно Google анализ, моля кликнете върху следния линк (моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от от уеб сайта на UCB):
http://www.google.com/ analytics/learn/ privacy.html

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Scroll to top