Продукти » Инженерни системи » Ножове

Вид на ножа: Електрически нож – Neolt XY SHEETS DISPENSER TRIM - за рязане по две направления – „X” и “Y”. Висока прецизност на рязане, осигурена от 4 плъзгача. Подходящ за медии с дебелина - до 1мм. и ширина - до 1650мм.

Вид на ножа: Електрически нож Neolt - "XY" MATIC TRIM - създаден за прецизно рязане, едновременно в четирите края на медията. Възможност за рязане както на широкоформатни изображения навити на ролки, така и от плоскости и листа.

Вид на ножа: Ръчен нож Neolt DESK TRIM & Neolt DESK TRIM PLUS - За различни дебелини на рязане - (0.6мм; 0.8мм) и различни ширини.

Вид на ножа: Електрически нож Neolt – ELECTRO FOAM TRIM PLUS - с "electric fixing bar" и стойка, две режещи глави и двоен плъзгач за рязане на: пяна - до 30мм. и semi-hardboard - до 10мм.

Вид на ножа: Ръчен нож със стойка - Neolt MANUAL TRIM - максимална дебелина на рязане до 0.8мм.

Вид на ножа: Електрически нож със стойка и лампа – Neolt ЕLECTRO TRIM - максимална дебелина на рязане - до 0.8мм. и ширини от 100см.; 130см.; 150см.; 200см. и 250см.

Вид на ножа: Ръчен нож със стойка и ограничители - Neolt LIGHT POWER TRIM - максимална дебелина на рязане до 1.5мм.

Вид на ножа: Ръчен нож със стойка и ограничители – Neolt POWER TRIM PLUS - максимална дебелина на рязане до 2.2мм. и ширина от 105 – 250см.

Вид на ножа: Електрически нож със стойка, лампа и ограничители – Neolt ЕLECTRO POWER TRIM PLUS - максимална дебелина на рязане до 2,0мм. и ширини от 145см.; см.; 165см.; 210см.; 250см.; 300см. и 360см.

Вид на ножа: Ръчен нож със стойка и ограничители – Neolt STRONG TRIM PRO - максимална дебелина на рязане до 4.5мм. Разполага с две подсилени остриета, подсилен плот и квадратна ос. Предназначен за рязане на дебели материали, дори и в двете посоки.

Вид на ножа: Електрически нож Neolt - ELECTRO STRONG TRIM PRO със стойка, лампа, ограничители и две въртящи се остриета от закалена стомана. За рязане в двете посоки. Подсилени нож, плот, ос и стойка, предназначени за рязане на материали с дебелина – до 4,5мм. и ширини от: 165см.; 210см.; 260см. и 320см.

Вид на ножа: Електрически нож Neolt - SUPER TRIM – за прецизно рязане, оборудван със стойка, лампа, пневматичен притискащ механизъм, държачи за ролка /без модел 520 / и лазерен лъч. Разполага с острие от закалена стомана за рязане в двете посоки. Подсилени нож, плот, ос и стойка, предназначени за рязане на материали с дебелина – до 8,0мм. и ширини от: 165см.; 280см.; 340см. и 520см.

Вид на ножа: Ръчен нож Neolt – FOAM TRIM PLUS с “fixing bar” и стойка - за рязане на пяна - до 30мм. и FOREX - до 3мм. и ширини от: 125см. до 160см.

Вид на ножа: Ръчен нож Neolt – FOAM TRIM PРО с “fixing bar” и стойка - за рязане на пяна - до 30мм. и FOREX - до 3мм. на ширини от: 205см., 250см. и 310см.

Вид на ножа: Ръчен нож Neolt – VERTICAL FOAM TRIM PLUS с “fixing bar” и стойка - за рязане на пяна - до 30мм. и PVC semi-hardboard плоскости - до 10мм.

Вид на ножа: Ръчен нож Neolt – LIGHT FOAM TRIM с “fixing bar” - за рязане на пяна с дебелина до 15мм. и ширини до 125см.

Вид на ножа: Електрически нож Neolt – HORIZONTAL ELECTRO FOAM TRIM с лазерен лъч, „electric fixing bar” и стойка - за рязане на пяна/FOREX с дебелини до 30мм./10мм. и ширини от: 160см., 250см., и 310см.

Вид на ножа: Електрически нож Neolt – FOAM TRIM SPECIAL с electric fixing bar и 2 странични модулни разширения за монтаж върху стена. Подходящ за рязане на пяна с дебелина до 32мм. и ширини до: 205см., 250см. и 310см.


Новини

HP Z6600 и Z6800:

HP Z 6600 and HP Z6800